วันนี้บริษัทประกาศให้กลับกันได้ในเวลา 17:00 ก่อนเวลาปกติ 1 ชม.