วันนี้จับอะไรก็สมองก็วิ่งแบบไม่ติดขัดเลยแฮ่ะ เพราะอะไร?