วัดยังร้อนตับแตกเลย! ^^ (@ วัดมหรรณพารามวรวิหาร (Wat Mahannapharam)) 4sq.com/XRFPVe