วนมาบรรจบ ครบถ้วนวันของการตัดสินใจ นานแล้วสินะเนี่ย >,<