ล้าไปเสียทุกอย่าง คงพักยาว กว่าจะเหมือนเดิม (@ Super Kick) [pic]: 4sq.com/12bmJMC