ลูกศิษย์ผู้นี้ยังคงนึกถึงและปฏิบัติตามคำสั่งสอนเสมอ… instagram.com/p/i_xI1amHKZ/