ลองไปถามข้างล่างตึก เน็ตเสียทั้งหมดเลย อืมมม และก็ไม่คิดจะประกาศนะ ก็นึกว่าคนใช้เยอะ จึงไม่ถามแต่แรก