ลองอ่านข้อมูลของท่านก่อนครับ
th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E…