รู้สึกอย่างไรบ้างเมื่อเห็นร่างกายภายในตัวเองมันเคลื่อนไหวในจอมอนิเตอร์ ก็ดีๆ 4sq.com/19BcEx1