รู้สึกว่า instragram จะส่งข้อมูลไป facebook ไม่ได้แฮ่ะ ณ เวลานี้