รู้สึกว่า ว่า ว่า bitbucket จะเปลี่ยนไอคอน มีสีสรรเพิ่มเข้ามาด้วย ^^ #icon #bitbucket