รู้สึกว่าจะมีอาการหัวใจสั่นไหวอีกแล้วล่ะ ไม่ชอบเลย _ _”