รายละเอียดเกี่ยวกับติดตั้ง และตัวแปรที่ระบุใน config ง่ายขึ้น(ยืดหยุ่น) และเพิ่มการอธิบายใช้งานร่วมกับ filter… fb.me/6iXboUxOy