รับและจ่ายในคราวเดียวกัน (@ Playwork) [pic]: 4sq.com/17jDJzQ