ยื่นใบเสร็จ รับใบโฉนดแบ่งแยก แต่ชื่อยังเป็นเจ้าของเดิม ทำการโอนต่อ ^^ #โอนที่ดิน