ยิ่งเห็น feature ยิ่งได้ทดสอบ ก็พอจะทำใจได้แล้วว่า Yii นั้นลงไปอันดับสองแล้วนะฮ๊าฟ มีตัวที่ดีกว่า เก่งกว่า ในการทำ web application ระดับสูง!