ยิ่งเวลาที่รู้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องทำงานนะ ไม่ต้องตื่นเช้านะ ไม่ต้องคอยกังวล และคอยดูนาฬิกาเพื่อนับจำนวน ชม. ที่จะนอนให้เพียงพอ(อุปสรรคมาก)