ยิงฝั่งตัวเอง 2 ตรงข้าม 2 ส่ง 2 ^^ (@ Super Kick) 4sq.com/1bSevJ8