ยาเอยเจ้าชั่งรุนแรงกับข้ายิ่งนัก ทำให้ข้าง่วงและเผลอหลับไป แทนที่ข้าจะหลับสบาย ไยเจ้าต้องเอาโค๊ดไปวิ่งในหัวให้สดุ้งตื่น ฟื้นมาแก้ไขเช่นนี้