ยามรถเมล์แล่นด้วยความเร็วยามเช้า อากาศเย็น ทอดสายตาเห็นท้องฟ้า ปานว่าหมอกปกคลุมไปทั่ว อารมณ์สุนทรีย์ ฟินนะ ฮิๆ