ยังไม่ถึง 2 นาทีเลย เสร็จแล้ว เบื้องต้นยังไม่พบสิ่งผิดปกติ หรือต้องแก้อะไรเลย #wordpress #update #3.6.1