ยังไม่ถึงเวลานัด เจออาจารย์ซะก่อน เปลี่ยนหัวข้อใหม่ได้ล่ะ หลังจากตื้อมานาน #masterproject 4sq.com/1lCqS3Y