ยังประกาศจุดยืนนะครับ ช่วยกัน capture หน้าจอไว้ สำหรับผู้ที่มีประสงค์บางอย่างแบบนี้ ช่วย ๆ กัน