มื้อแรก หลังเรียนเสร็จ (@ หอพักซัลชา) [pic]: 4sq.com/1bDU1Tw