มื้อเย็นกัน ฝนตกด้วย! (@ เตี๋ยวติดลม) [pic]: 4sq.com/15iHUPH