มื้อเท่าไหร่แล้วจำไม่ได้ ช่วงสอบกินจุ ปั่นผ้าก่อนค่อยมากิน แว็บ (@ My Room@Avenue Apartment) [pic]: 4sq.com/UPeRLf