มื้อเช้าแต่ทานเที่ยง ฝากท้องไว้ที่นี่ (@ Hachiban Ramen (ฮะจิบัง ราเมน)) 4sq.com/12FvcnI