มืนเลยครับ ลองใส่ group address เท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ผ่าน ลองเล่นใส่ชื่อตัวเองเข้าไป ดันได้ แก้ไม่ได้ด้วย T_T #facebook #group #address