มีปากเหมือนมีตูดไม่พูดจาก ติดปัญหาอยู่เกือบ 2 วัน งมมันเข้าไป สุดท้าย Aris แก้ 5 นาที ปัญหาอยู่ที่ Server!!! >,<