มีการเปลี่ยนแปลงระบบเล็กน้อย ต้องแก้ไขคลาสทั้งหมดที่มีอยู่ อย่างเยอะ!