มาได้สักระยะกะเช็คความเป็นไปได้ของเส้นทาง fb.me/2HVx1wygO