มามึน ๆ ทีไร พอได้คุยกับ อ.พ่อ พบแสงสว่างเสมอ ^0^ #masterproject 4sq.com/JTMZDT