มาตอกย้ำกล้ามเนิ้ออีก 8 รอบสนาม (@ สนามการกีฬาแห่งประเทศไทย w/ 2 others) [pic]: 4sq.com/1cquIew