มาดูห้องที่จองไว้ วันนี้ได้นอนแน่นอน (@ หอพักซัลชา) [pic]: 4sq.com/Tz6ItN