มาซื้อแคชเชียร์เช็ค (@ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)) 4sq.com/Z3o5o7