มากินข้าวกัน Poom, Alex, Narenrit, May (@ บิ๊กแอ๊ด ปูดอง) [pic]: 4sq.com/18kLQgd