มากัน 2 คน เล่นกัน 3 ทีม ใครชนะอยู่ต่อ แต่…. ^^ (@ Super Kick) 4sq.com/YYYhrC