มองอะไรรอบด้านเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น #บอกตัวเอง instagram.com/p/hXdMqEmHGm/