ภาพจะชัดอยู่ที่เราใช้ตาหรือใช้ใจ #draw #thing @ Playwork instagram.com/p/ctUXcFGHK5/