พูดยังไม่ทันไร ฟ้าร้อง ฝนตกละฮ๊าฟ…ข้อดีคือ จะได้เขียนโปรแกรมท่วมกลางบรรยากาศเย็นๆ ข้อเสียคือ เน็ตจะยิ่งเต่ายกกำลังสอง #seesmic