พื้นที่โดยรวมทั้งหมด ไร่เศษ ๆ ถือว่าเล็กสุดที่เคยไปมา fb.me/3hLqS5V4y