พึ่งได้ใช้ประโยชน์ get_class() เต็มพิกัดก็วันนี้ วันที่ทนไม่ไหวกับ gridview เดิม ๆ… fb.me/2SWsagGyB