พึ่งสังเกตเห็นว่าเวลาเรากดหมายเลข note2 จะกรอง autocomplete ให้ด้วย ^^