พึ่งรู้ว่าวันจันทร์หยุด ถ้าไม่มีคนทักนี่ วันจันทร์คงได้มีเดินไปทำงานแน่ๆ ฮาๆ ลืมวันลืมคืนกันเลยทีเดียว จะไป ตจว ก็ไม่ได้แล้ว คิวเต็ม!