พึ่งฟื้นจากสลบ นอนแต่ 18:00 เมื่อวาน ยาวนานมาก เดี๋ยวไปวัดต่อ ^^