พึ่งจะได้มีโอกาสเช็คเมล์ หลังจากหันหลังให้เมล์ ไป 4 วัน