พึ่งจะแก้ชื่อไฟล์เสร็จ ต้องไปไล่แก้ชื่อคลาสให้ตรงกับชื่อไฟล์อีกทีหนึ่ง #Yii #rename #file #class #extends #base-and-use