พักยกสอง กินข้าวกัน (@ ศูนย์อาหาร ปตท.ปั้มพงษ์กิต(บายพาสไปขอนแก่น)) [pic]: 4sq.com/YkJuea