พอมีหลายคู่เข้า ขัดทีกล้ามแขนขึ้นเลยนะฮ๊าฟ #รองเท้า