พวก GridView ถ้าใส่ renderPartial เข้าไป กรณีทำ pagination เป็นแบบ Ajax ข้อมูลที่เป้น Partial หายหม๊ด ต้องสร้าง class render ในตัวเลย #yii